Çalışan Deneyiminden, İnsan Odaklı Deneyime

Geçtiğimiz günlerde Deloitte 2019 insan kaynakları trendlerine ilişkin oldukça kapsamlı bir rapor yayınladı.

Raporda “Çalışan Deneyiminden İnsan Deneyimine (From Employee Experience to Human Experience)” bölümünde çalışan deneyimi tasarımı ile ilgili çarpıcı tespitlere yer verilmiş.

Bugünlerde konuştuğumuz “çalışan deneyimi” konusunu bir adım daha ileri götürerek, bundan sonra aynı zamanda “insan deneyimi” tasarlamanın önemine dikkat çekilmiş. Bu konuyla ilgili önerilen kavramsal çerçeve şu şekilde:

Özetlemek gerekirse;

  1. İnsan kaynakları dünyası “Çalışan Deneyimi” kavramını, pazarlamanın “Müşteri Deneyimi”nden esinlenerek yaratmıştır. Ancak müşteri ve çalışanın organizasyondan beklentileri doğası gereği farklıdır, bu nedenle çalışan deneyimi tasarımını, müşteri deneyimi bakış açısıyla yapmak yetersizdir.
  2. Bu nedenle “Çalışan Deneyimi”, “İnsan Deneyimi”ne evrilmeli, deneyim tasarımı bireyin ihtiyaçlarından yola çıkılarak, kişi odaklı yapılmalıdır.
  3. IBM Smarter Workforce araştırmasına paralel olarak, araştırma sonuçlarını göre çalışanlar işlerinde anlam arıyorlar. Çalışan deneyimi, insanların işlerinde aradıkları “anlam”ı bulmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

 

Ceyla Durgun Akdağ

 

Kaynaklar

 

IBM Smarter Workforce Institute, The Employee Experience Index around the globe, How countries measure up and create human workplaces

Deloitte Insights, Leading the Social Enterprise: Reinvent with a human focus, 2019 Deloitte Global Human Capital Trends

Hiç Yorum Yok

Bir Yorum Yazın