Çalışan Deneyimini İyileştirmeye Yöneticilerinizden Başlayın!

Yöneticileriniz de birer çalışan ve onların deneyimini iyi yönetmek her şeyden önemli.

Geçtiğimiz hafta, çalışan deneyimi eğitimimize katılan yöneticilerden biri seans sonunda şunu sordu: “Bu anlattıklarınız çok güzel ve bu yaklaşımları uyguladığımızda çalışan deneyiminin nasıl iyileşeceğini anlayabiliyorum. Peki bu yaklaşımları bizim yöneticilerimiz de uygulayacak mı?”*

Eğitmen ve katılımcı olarak dahil olduğum sayısız yönetici eğitiminde pek çok kez bu soruyu duydum. Bu sorular bir yöneticinin, “yönetici olmanın yanı sıra ben de bir çalışanım” deme şeklidir ve yöneticinin kendi yaşadığı çalışan deneyimine dair önemli de bir sinyaldir. Bu sinyali fark etmek ve yönetici deneyimini tüm çalışan deneyimi uygulamalarında önceliklendirmeye ihtiyacımız var. Neden mi?

Her 4 Kritik Deneyimden 3’ü Yöneticinin Etkisinde

Yöneticilerin organizasyonun iş sonuçlarına etkisini tartıştığımız günler çok geride kaldı. Bir organizasyonun kültürünün, stratejisinin, hedeflerinin çalışanlara aktarılmasında yöneticiler kilit bir rol oynuyorlar.

Çalışan deneyimi perspektifinden baktığımızda da yöneticilerin deneyim üzerinde büyük bir etkisi olduğunu görüyoruz. TI People’ın 2019 yayınladığı State of Employee Experience raporuna göre her çalışanın 4 kritik deneyiminden 3’ü yöneticisi ile etkileşimi sırasında gerçekleşiyor. Rakamlar ortada! Yöneticileri çalışan deneyiminin bir parçası haline getirmediğimiz sürece, tasarladığımız kusursuz uygulamalar ve süreçler deneyimi iyileştirmede yeteriz kalıyor.

Tam da bu nedenle çalışan deneyimi yönetiminde yöneticilerin farkındalık düzeyini arttırmalıyız. Çalışan dinleme verilerine erişebilmelerini ve deneyimi iyileştirme konusunda uygulayabilecekleri yöntemleri öğrenmelerini sağlamalıyız. Fakat her şeyden önemlisi yönetici olarak onlara nasıl bir deneyim yaşattığımıza bakmalıyız. Çünkü en temelde yöneticilerin yaşadıkları deneyim, tüm çalışanlara yansıyor.

Çalışan Deneyiminde Yöneticinin Çarpan Etkisini Avantaja Çevirin

Tüm organizasyonların yöneticilerinden beklentileri çok büyük. Çalıştıkları fonksiyon gereği üstlendikleri sorumluluklarının yanı sıra liderlik rolleri gereği pek çok başka beklentiyi de karşılamalarını istiyoruz. Performans süreci yönetimi, durumsal liderlik, koçluk, ekibin gelişim sorumluluğu…vb. Tüm bu süreçte yönetici olmaları sebebiyle yaşadıkları deneyime de “yönetici deneyimi” diyoruz.

Çalışan deneyimi konusunda yapılan dinlemeler gösteriyor ki bir organizasyonda yöneticilerin deneyimi ile çalışan deneyimi arasında güçlü bir pozitif ilişki var. Örneğin, performans yönetimi sürecinde kendisinden beklenenleri net görebilen, ihtiyaç duyduğu bilgilere sahip, kullanıcı dostu bir teknolojik alt yapı kullanan yöneticiler, kendi yaşadıkları bu iyi deneyimi çalışana yansıtabiliyor ve onların süreci daha olumlu bir deneyim olarak yaşamalarını sağlayabiliyorlar.

Yönetici Deneyimini Önceliklendirin

Yaptığımız çalışmalarda sıklıkla ilk seviye yöneticilerin, kendilerinden beklenen sorumluluklar karşısında yorgun düştüğüne şahit oluyoruz. İyi tasarlanmış yönetici deneyimi ile amacımız tam olarak bu süreçleri onların gözünden görebilmek ve daha sadeleştirilmiş, etkili, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan deneyim tasarımları yapmak. Deneyimlerini onlar için değil, onlarla birlikte tasarlamak.

Bunu yaptığımızda çalışan deneyiminde yöneticinin çarpan etkisini avantaja çevirmemiz mümkün! Bu sayede tüm organizasyonun çalışan deneyimine dair büyük bir yol kat etmiş oluyoruz. Yöneticilerin deneyimi iyileştikçe, o yönticilerin ekiplerinin de deneyimlerinde iyileşme görüyoruz.

Merak edenler için yöneticiden gelen “Bu anlattıklarınız çok güzel ve bu yaklaşımları uyguladığımızda çalışan deneyiminin nasıl iyileşeceğini anlayabiliyorum. Peki bu yaklaşımları bizim yöneticilerimiz de bizim için uygulayacak mı?” sorusuna yanıtımız “Evet”ti. Çalışan deneyimi farkındalığı her zaman yukarıdan aşağıya, uygulamaları ise aşağıdan yukarıya doğru yaygınlaştırılmalı. Çalışan deneyiminde önemli bir prensip olarak, bu da başka bir yazının konusu olsun 🙂

Çalışan deneyimine dair güncel gelişmeleri takip etmek istiyorsanız, Feedback & Beyond Linkedin hesabını takip edebilirsiniz 🙂

Referanslar:

The State of Employee Experience, 2019, TI People

Gallup’s Perspective Series on the Manager Experience, 2019, Top Challenges & Perks of Managers.

80% of Employee Experience is Determined by Managers, with Dr. Tomas Chamorro-Premuzic

Kaiser, R. B., Hogan, R., and Craig, S. B., “Leadership and the Fate of Organizations,” American Psychologist, February-March 2008, 107.

Rowe, W. G., “Creating Wealth in Organizations: the Role of Strategic Leadership,” Academy og Management Executive, 2001, 15(1), 82.

Ana Mendy, Mary Lass Stewart, and Kate VanAkin, A leader’s guide: Communicating with teams, stakeholders, and communities during COVID-19, McKinsey, 17 April 2020.

*Photo Credit: Adobe Spark

Hiç Yorum Yok

Bir Yorum Yazın